Referenser

 • All service och installation på Åkesson Sågverk AB i Holmsjö sedan 1956.
 • All service och installation på Nävragöl Sågverk AB sedan 1956 till 1986. (brand)
 • All service och installation på Bennsäter sågverk AB i Piggsmåla Eringsboda sedan 1992.
 • Installation av Fridlevstad kommun:s vatten och avloppsreningsverk + Karlskrona kommun.
 • All installation och service på Fur:s sjukhus.
 • Installation av renings-anläggning (dammanl. Lyckebyån), flyttning av vakt-kur, på Flygt i Emmaboda 1999-2000.
 • Installation av Waterjets fabrik. I Ronneby, 1997-2006.
 • Installation av TV-studio samt kontor hos Decam i Karlskrona 1999.
 • Installation av Ringö-sjukhem i samband med nybyggnation 1993, samt service.
 • Installation/Renovering av data, Tele, kraft, brandlarm, kallelsesignalanläggning vid Blekingesjukhuset avdelningar Neonatal, Röntgen, Infektion 2002-2005.
 • Rigging av 3G (Gsm) för Netel och Emil Lundgrens EL i Södra Sverige 2000-2004.
 • Service på Shell:s bensinstationer i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona från 2000.
 • Samt installation av skolor, bostäder, kontor, Lantbruk, värmepumpar m.m.
Solpanelinstallation utförd åt Ronnebyhus på Madelungsvägen 2010.

Scroll to Top